Архив журналиста

2004   2
По просторам Интернета ходит текст, пошагово описывающий законный порядок создания судов на Украине и утверждающий, что местные суды являются незаконными структурами, так как сами основаны с нарушением закона. Кому принадлежит его авторство мне неизвестно.

Вот один из его источников.


*********************Дайте себе труд его изучить***********************

Рішення, що прийняті юридичними особами які мають назви районних, міських судів - є незаконними, бо практично жоден з зазначених суб'єктів не створено у визначений законодавством спосіб, а від цього юридичними особами що називають себе судами районної, міської загальної юрисдикції відбувається привласнення функцій, які є виключним правом незалежних та безсторонніх судів, утворених згідно із законом...а зазначені дії мають визначення Кримінальним кодексом України як злочин...
влада і політики знають що органи виконавчої і судової гілок влади є не легітимними...АЛЕ МОВЧАТЬ БО ЇМ ТАК ЗРУЧНО! А народ для них лише обслуговуюча біомаса - РАБИ! Практично жоден місцевий суд не створено у відповідність до чинного законодавства, а саме:

- Згідно Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються;

- Конституція України Стаття 106. Президент України: п. 23) утворює суди у визначеному законом порядку;

- Конституція України Розділ XV ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ч.1. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції України;

- Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010
№ 2453-VI

Стаття 1. Судова влада
ч. 1. Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із законом.

Стаття 19. Порядок утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції
ч.1. Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду.
{ Положення частини першої статті 19 щодо права Президента України ліквідовувати суди загальної юрисдикції, визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 7-рп/2011 ( v007p710-11 ) від 21.06.2011 }.

Стаття 34. Голова вищого спеціалізованого суду
ч.1. Голова вищого спеціалізованого суду: п.6) вносить відповідно до цього Закону пропозиції щодо утворення відповідних місцевих та апеляційних судів, зміни їх територіальної юрисдикції, а також щодо кількості суддів у них;

- В Рішенні Конституційного Суду N 7-рп/2011 ( v007p710-11) від 21.06.2011 зазначено

Відповідно до міжнародно-правових актів (пункт 4 розділу I Додатку до Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки ( 994_a38 ), від 17 листопада 2010 року) незалежність суддів гарантується незалежністю судової влади взагалі, що є одним з принципів правової держави. З метою забезпечення дії цього принципу в системі судоустрою та реальних засад незалежності суддів і самостійності судів державна функція утворення судів закріплена за Президентом України. Згідно з пунктом 23 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) саме глава держави утворює суди у визначеному законом порядку. Повноваження ліквідовувати суди органічно пов'язане зі створенням юридичної особи. У Рішенні Конституційного Суду України від 11 березня 2010 року № 7-рп/2010   (v007p710-10 ) (справа про фінансове забезпечення діяльності судів) визначено, що суди всіх юрисдикцій та рівнів є юридичними особами публічного права. Відповідно до частини першої статті 110 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) правом ліквідовувати юридичну особу наділений суб'єкт її створення.

Конституційний Суд України враховує також те, що Президент України має право ліквідовувати суди виключно за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду.

Отже, закладений у частині першій статті 19 Закону N 2453 ( 2453-17 ) порядок утворення, ліквідації судів Президентом України відповідає визначеному законодавцем механізму щодо реалізації принципів створення і ліквідації юридичних осіб публічного права та конституційним засадам здійснення державної влади в Україні, передбаченим частиною другою статті 19, пунктами 23, 31 частини першої статті 106 Конституції України

- Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV

Стаття 81. Види юридичних осіб
ч.2. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
абз.3. Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

Стаття 87. Створення юридичної особи ч. 4. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

- Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
ч.4. Цивільний кодекс України застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності. Щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

Практично жоден місцевий суд не утворено у законний спосіб!
Замислитись слід кожному з нас - а судді ХТО?
Те ж саме і з центральними органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, МВС, прокуратури тощо...Щоб зробити висновки, в якій державі ми живемо, навіть не потрібно юридичної освіти...

***************************************************************


Кроме того, согласно ст. 80 Гражданского кодекса "юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку", то есть в том порядке, который описан выше и никак иначе. Следовательно организация, созданная и зарегистрированная в НЕзаконном порядке не является юридическим лицом и не может обладать всей полнотой его прав.

Проведя самую что ни на есть нехитрую проверку, я пришёл к выводу, что автор абсолютно прав.

Например взять Заводский районный суд г. Николаев.

По закону его учредителем как юридического лица должен быть президент Украины. Однако согласно данным Единого реестра юридических лиц его учредителем является Государственная судебная администрация (ГСУ).При этом ни согласно ст. 146 и 147 закона "О судоустройстве и статусе судей", определяющих полномочия ГСУ и её главы, ни согласно "Положению о ГСУ", она не наделена правом учреждения судов, что невозможно уже хотя бы потому, что этим исключительным правом по Конституции наделён президент.

Правда зарегистрирован как юрлицо Заводский райсуд был ещё 22 января 1996, до принятия Конституции в июне 1996 года, когда порядок учреждения судов мог быть иным. В любом случае ГСУ не могла быть его учредителем, так как сама была основана только в 2002 году.

Тем не менее ни в 1996 году после принятия Конституции, ни после принятия новой Конституции в 2005 году, ни после провозглашения упомянутого выше решения Конституционного суда в 2010 году о том, что суды являются юридическими лицами, ни после конституционного переворота януковича в сентябре 2010 года, когда была восстановлена Конституция 1996 года, ни уже в 2014, после возврата к редакции Конституции 2005 года, как минимум Заводский райсуд так и не был перерегистрирован президентом по представлению министра юстиции и предложениям председателя высшего спецсуда, т.е. в предусмотренном законом порядке.

Всё это приводит к одному единственному выводу - как минимум Заводский райсуд
г. Николаев является внезаконной фиктивной структурой, решения которой также являются филькиной грамотой.

Оцените масштаб фиктивности территориального образования, называемого "государство Украина"

1
Похожие публикации

  • 0
   ... .79.61
   подсказка
   2014-12-19 07:38:08
   согласно признанной Украиной всеобщей декларации прав человека

   Стаття 8

   Кожна людина має право на ефективне поновлення у правах
   компетентними національними судами в разі порушення її основних
   прав, наданих їй конституцією або законом.

   Согласно Конституции

   Стаття 55

   Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

   Согласно закону "О судоустройстве и статусе судей"

   Стаття 1. Судова влада

   1. Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із законом

   слово "компенетными" в украинском тексте Декларации прав человека - это дилетантский перевод слова "competent" оригинала, которое означает "правомочный", "законный", "полномочный", "дееспособный", "надлежащий", "соответствующий требованиям права", "имеющий достаточную власть"

   Таким образом, суд созданный вопреки законной процедуре, является "некомпетентным", незаконным и неправомочным

   Получив неправосудное решение в любом уркаинском суде и установив кто является его учредителем как юрлица, если выяснится, что им не является президент, вы можете спокойно обращаться в ЕСПЧ в связи с нарушением вашего конституционного права на защиту КОМПЕТЕНТНЫМ, т.е. законным судом
   • 0
    ... 11.141
    ШУХЕР ОТМЕНЯЕТСЯ
    2015-01-12 10:06:52
    Комментировать через:
    Имя:
    Отправить
   Прямой эфир
   ©2012-2015 Блогер pauluskp Все права защищены.
   Использование материалов сайта разрешается только с указанием прямой активной ссылки на сайт.