КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А 
від 28 грудня 1991 р. N 382 
Київ 

Про затвердження нового тексту Присяги 
працівника органів внутрішніх справ України 


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

1. Затвердити новий текст Присяги працівника органів 
внутрішніх справ України, що додається. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради 
Міністрів УРСР від 17 квітня 1991 р. N 95 ( 95а-91-п ) "Про 
затвердження тексту Присяги працівника органів внутрішніх справ 
Української РСР". 


Перший 
віце-прем'єр-міністр України К.МАСИК 

Державний секретар
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА 

Інд. 29 


ЗАТВЕРДЖЕНА 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 1991 р. N 382 

ПРИСЯГА 
працівника органів внутрішніх справ України 

Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаючи на службу до 
органів внутрішніх справ України, складаю Присягу і урочисто 
клянуся завжди залишатися відданим народові України, суворо 
дотримуватися її Конституції ( 888-09 ) та чинного законодавства

бути гуманним, чесним, сумлінним і дисциплінованим працівником, 
зберігати державну і службову таємницю. 

Я присягаю з високою відповідальністю виконувати свій 
службовий обов'язок, вимоги статутів і наказів, постійно 
вдосконалювати професійну майстерність та підвищувати рівень 
культури, всіляко сприяти зміцненню авторитету органів внутрішніх 
справ. 

Клянуся мужньо і рішуче, не шкодуючи своїх сил і життя, 
боротися із злочинністю, захищати від протиправних посягань життя, 
здоров'я, права й свободи громадян, державний устрій і громадський 
порядок. 

Якщо ж я порушу цю Присягу, то хай мене покарають за всією 
суворістю закону. 


(Підпис) 


"____" ______________ 19____ р.