Архив журналиста

Похожие:: видеосъёмка : ук : 163-1 :

2293   14
1,21


В связи с их дебильным законопроектом о введении уголовной ответственности за осуществление несанкционированной слежки за физлицом в местах общего доступа, то есть на улице и в общественных заведениях, что в условиях Украины фактически означает криминализацию видеосъёмки в общественных местах.

законопроект тутЗвернення

Вимагаю вдосконалити або відкликати поданий вами спільно законопроект № 2940 про внесення змін до Кримінального кодексу України, оскільки пропоноване вами введення кримінальної відповідальності за здійснення спостереження за особою входить в протиріччя з положеннями по-перше Конституції України, по-друге - Цивільного кодексу, фактично обмежує право особи на вільний збір інформації і надає привід та підставу каральним органам притягати громадян до кримінальної відповідальності за відеозйомку в громадських місцях незалежно від її мотивів, тягати людей по судах, оскільки лише в судовому засіданні можна встановити справжні мотиви та мету відеозйомки, а враховуючи хронічні упередженість та обвинувальний нахил українського кримінального судочинства, годі сподіватися на об'єктивний розгляд справ за обвинуваченням в злочині, що його ви пропонуєте запровадити. Принаймні один приклад масового свавілля на підставі недолугої, маніпулятивної та відверто драконівської статті 359 КК ми вже спостерігаємо, дякуючи в тому числі опозиції, яка голосувала за зміни до неї.

Згідно Конституції України:

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.Згідно тлумачення Конституційного Суду наданого до ст. 32, 34 Конституції України

1. В аспекті конституційного подання положення частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України слід розуміти так:

- інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною;

- збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно Цивільного Кодексу України

Стаття 299. Право на недоторканність ділової репутації

1. Фізична особа має право на недоторканність своєї ділової репутації.

2. Фізична особа може звернутися до суду з позовом про захист своєї ділової репутації.

Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок

1. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи
відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на
фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки
проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах
та інших заходах публічного характеру.

2. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-,
кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх
публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого
життя. Витрати, пов'язані з демонтажем виставки чи запису,
відшкодовуються цією фізичною особою.

3. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи
відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути
проведене лише у випадках, встановлених законом.Отже ви фактично намагаєтеся криміналізувати відповідальність за збір та поширення інформації про особу яка навіть не обов'язково є конфіденційною, тому що вона отримана в публічно доступних місцях, у той час як Конституція передбачає однозначну заборону на збір та поширення лише конфіденційної інформації про особу. Право на збір та використання НЕконфіденційної інформації може бути обмежене законом в окремих випадках, таких як захист репутації або прав інших людей, і це Конституційне положення вже врегульовано ст. 299, 307 Цивільного Кодексу.
Ба більше, знаходження особи на заходах публічного характеру припускає її згоду на відеозйомку.

Далі, цим законопроектом ви відкриваєте скриньку пандори та розвязуєте руки зокрема міліції для зловживань і вчинення свавілля по відношенню до громадян які фіксують протиправні дії її працівників, бо саме на користь останніх буде тлумачитися термін "державний діяч", який ви запроваджуєте, не надаючи його чіткого визначення. При цьому ваш законопроект суперечить ст. 3 ЗУ "Про міліцію", згідно якої діяльність міліції є гласною, та тлумаченню Конституційного Суду, згідно якого інформацією про приватне життя особи та конфіденційною інформацією про особу не є інформація, пов'язана з виконанням особою функцій держави ("державний діяч"?) або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

Якщо цим законопроектом ви намагаєтеся врегулювати лише ОРД, то це має бути в ньому чітко визначене, тому що його нинішня редакція охоплює спостереження здійснюване будь-ким.

Криміналізувати діяння, що не завдає шкоди фізичному благополуччю особи, його майновим правам та праву на приватне життя, або державним інтересам безглуздо. Не менш безглуздо захищати одне конституційне право шляхом обмеження іншого конституційного права.

Опозицію не для того обирали, аби її діячі допомагали партії регіонів "закручувати гайки". "Державним діячам" Турчинову та Яценюку не подобається, що за ними ведуть зовнішнє спостереження? Хай не з'являються в громадських місцях та на заходах публічного характеру. Обмежувати усю країну в правах заради спокою опозиційних ватажків та всупереч діючому законодавству, чи не занадто зухвало? Чим ви кращі за регіоналів?

Бажаєте захистити громадян від держави, захищайте, але при цьому не створюйте умов для зловживань, бо держава завжди буде сильніша, що в українському вимірі означає небезпечніша.

___________________________________

отправлено на адреса их электронной почты
Moskal.Hennadii@rada.gov.ua,
info@moskal.in.ua,
Yarema.Vitalii@rada.gov.ua

читатели приглашаются отправить это или подобное письмо от своего имени


2

  • 0
   ...
   2013-05-09 20:35:13
   Ничего себе. Пришел ответ от Москаля.

   Шановний Сашко, ви не зовсім зрозуміли законопроект.

   Він написаний фахівцями з оперативно-розшукової діяльності під ст.269
   розрекламованого нового КПК.
   Ось ця стаття:

   Стаття 269. Спостереження за особою, річчю або місцем
   1. Для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування
   тяжкого або особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку
   або тих, з ким ця особа контактує, або певної речі чи місця у публічно
   доступних місцях може проводитися візуальне спостереження за зазначеними
   об'єктами або візуальне спостереження з використанням відеозапису,
   фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

   За результатами спостереження складається протокол, до якого долучаються
   отримані фотографії та/або відеозапис.

   2. Спостереження за особою згідно з частиною першою цієї статті
   проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку,
   передбаченому статтями 246, 248 - 250 цього Кодексу.

   Ця 269-та стаття не наводиться в моєму законопроекті, оскільки проект
   закону не може дублювати статті КПК.

   Поясню ще раз.
   Для проведення візуального спостереження необхідно: по-перше, щоб було
   відкрите кримінальне провадження. По-друге, щоб слідчий взяв постанову
   слідчого судді про проведення візуального спостереження за особою, яка
   підозрюється в тяжкому або особливо тяжкому злочині. Мій законопроект
   передбачає відповідальність за проведення візуального спостереження за
   особою ПОЗА МЕЖАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ І ЗА ВІДСУТНОСТІ ПОСТАНОВИ
   СЛІДЧОГО СУДДІ.

   Йдемо далі.
   Згідно із законом “Про оперативно-розшукову діяльність”, проводити
   візуальне спостереження за особою можуть тільки спеціальні оперативні
   підрозділи МВС, СБУ та податкової міліції.

   А зараз головне. ЗАПИС НА ВІДЕОРЕЄСТРАТОР НЕ МОЖЕ ВВАЖАТИСЯ ВІЗУАЛЬНИМ
   СПОСТЕРЕЖЕННЯМ. ВІДЕОРЕЄСТРАТОРИ, КАМЕРИ ЗОВНІШНЬОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ,
   ВІДЕОЗЙОМКА НА МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ, ЛЮБИТЕЛЬСЬКА ВІДЕОЗЙОМКА Й ТАКЕ ПОДІБНЕ
   – НЕ ПІДПАДАЮТЬ ПІД ДІЮ СТАТТІ 269 КПК. ЦЕ ВІЛЬНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН, ЯКЕ НЕ
   ЗАБОРОНЕНЕ ЗАКОНОДАВСТВОМ І НЕ МАЄ ЖОДНОГО ВІДНОШЕННЯ ДО МОГО
   ЗАКОНОПРОЕКТУ.

   Ху! Здається, все…
   • 0
    ... 11.11
    +173.28
    2013-05-09 21:10:33
    Круто! Ответ по интернету пришел?
    • 0
     ...
     +12.4
     2013-05-09 21:29:37
     по почте пришла ссылка на этот текст

     http://www.moskal.in.ua/index.php?categoty=news&news_id=789
     • 0
      ...
      +1.2
      2013-05-09 21:46:39
      такой же ответ у него в фб:
      http://www.facebook.com/hennadii.moskal/posts/263088947169489
      • 0
       ...
       +1.2
       2013-05-09 21:48:07
       Гройсман разобрал этот ответ:
       http://blogs.pravda.com.ua/authors/groysman/518ba26d8cbf1/
       • 0
        ... 11.11
        +173.28
        2013-05-09 22:43:12
        Лукавит, значит. Вернее, брешет.
       • 0
        ...
        2013-05-10 06:24:16
        Да.
       • 0
        ...
        +12.4
        2013-05-09 21:58:02
        обратимся же к тексту законопроекта, чтобы нам не навесили на уши лапшу:

        "1. Незаконне здійснення візуального спостереження за особою у публічно доступних місцях -
        - карається штрафом від п'ятидесяти до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі до трьох років.

        2. Ті самі дії, вчинені щодо державного або громадського діяча або вчинені суб'єктом, уповноваженим на здійснення оперативно-розшукової діяльності або досудового розслідування, або з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження –
        - караються штрафом від двохсот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до семи років, або позбавленням волі на той самий строк."

        Что мы видим? В части 2 сказано "АБО вчинені суб'єктом, уповноваженим на здійснення оперативно-розшукової діяльності або досудового розслідування"

        тот факт, что оперативники упомянуты отдельно, и только в ч. 2, подразумевает, что в ч. 1 речь шла НЕ об уполномоченных на проведение ОРД, то есть обо всех остальных, а это мы с вами, это собственно и явствует из содержания ч.1

        если бы этот законопроект ставил целью урегулирование только ОРД, то речь об оперативниках в нём шла бы уже в первой части

        формально можно утверждать что "визуальное наблюдение" это вид оперативного мероприятия, у которого есть критерии, и не всякая видефотосъёмка подпадает под это определение, но доказывать, что они не верблюды, украинцы будут уже в уголовных судах, нам оно надо?

        они открыто признают, что законопроект написан под конкретные случаи слежки за оппозиционерами, так вы сами этим законам и подчиняйтесь, народ Украины тут при чём? у вас свои дела, у нас свои, с какой радости мы должны страдать от очередного дебилизма?

        зато в пояснительной записке они пафосно и лукаво заявляют:

        "Метою прийняття законопроекту є запобігання здійсненню незаконного візуального спостереження за особою, що є прямим порушенням конституційних прав громадян України"

        сразу бы уже и писали не "громадян", а "лідерів опозиції", а мне такая "защита" сто лет не нужна

        их неприкосновенность защищает, а нас не защищают даже суды, отвалите от нас со своими законотворческими инициативами
        • 0
         ... 11.11
         +173.28
         2013-05-09 22:44:15
         Неужели примут, после брелоков всего ожидать можно.
       • 0
        ...
        2013-05-10 16:52:21
        http://blogs.pravda.com.ua/authors/groysman/518ba26d8cbf1/
        • 0
         ...
         +1.2
         2013-05-13 12:12:04
         И мне пришёл ответ от Москаля:
         http://www.moskal.in.ua/index.php?categoty=news&news_id=792
         • 0
          ...
          +12.4
          2013-05-13 13:37:01
          похоже дедушка полностью с приветом

          вместо того чтобы НЕ запрещать, он решил разрешать

          теперь нужна статья в УК за несанкционированное отключение видеорегистратора

          и отдельный закон обязывающий всех граждан носить с собой видеозаписывающие устройства и проводить видеосъёмку, она и так не запрещена, но лишний закон не помешает
          • 0
           ...
           +1.2
           2013-05-13 13:48:28
           мой ответ, если что, поправьте:

           Підтримую закріплення у законі те, що запис відеореєстратора є доказом у суді.

           А що з приводу зйомки на відеокамеру?
           Тепер, якщо я знімаю на відео або фото просрочені продукти в супермаркеті, мене можна засудити?
           Якщо я взяв камеру і підійшов до автомобіля щоб надати правову допомогу водію або знімаю співробітників міліції на мітингу, мене можна засудити?
           Якщо я прийшов в овір з метою отримати паспорт за 170 гривень і, передбачаючи провокації, записую своє спілкування зі співробітниками на відео, мене можна засудити?

           Я розумію, що ці два законопроекти подаються в Раду окремо? Що буде, якщо буде прийнято закон про візуальне спостереження, а закон про відеореєстратори - ні? Ми таки опинимося в ситуації, що відеореєстратори будуть поза законом?

           Будь ласка, прийміть до уваги ці ситуації, а ще краще перечитайте ще раз зауваження Гройсмана: http://blogs.pravda.com.ua/authors/groysman/518ba26d8cbf1/
           і відкличте законопроект.
           • 0
            ...
            +12.4
            2013-05-13 14:39:56
            поддерживаю вопросы

            но боюсь, что его тоннельное мышление, возраст и оторванность от реальной жизни на своём депутатском и чиновничьем Олимпе не позволят ему осознать всю проблематику и последствия его законотворческих прожектов

            как известно инициативный дурак хуже вредителя
            кандитаты в депутаты обязательно должны проходить как минимум тест на коэффициент интеллекта
          Комментировать через:
          Имя:
          Отправить
         Прямой эфир
         04:40 04 февр. 2021 Аноним «Фастовский погром»
         ©2012-2015 Блогер pauluskp Все права защищены.
         Использование материалов сайта разрешается только с указанием прямой активной ссылки на сайт.