Архив журналиста

5502   13

На Украине всё работает хреново, государственное предприятие "Укрпошта" не исключение. Чтобы понять степень запущенности, достаточно взглянуть на интерьер любого нецентрального почтового отделения, попросить сотрудника отделения об услуге, которую он не привык оказывать, начать задавать вопросы либо просто почитать отзывы. И полагаю, чем дальше от центра и вглубь ректума этого недогосударства, тем работа "Укрпошты" хуже, контролировать-то некому. В то же время подозреваю, что мало кто знает, что есть законный способ если не улучшить качество работы, то хотя бы наказать штрафом за нарушение нормативов.

UkrposhtaЛогика этого механизма следующая:

а) Постановление Кабмина устанавливает обязанность соблюдения нормативов
б) Указ Минсвязи эти нормативы определяет
в) Закон Украины "О почтовой связи" устанавливает санкцию за нарушение нормативов и другие нарушения.


Постанова Кабміну №270 від 05.03.2009 "Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку"

10. Оператори поштового зв'язку зобов'язані забезпечувати:

надання послуг поштового зв'язку встановленого рівня якості відповідно до нормативно-правових актів, що регламентують діяльність операторів поштового зв'язку, умов договору;

пересилання поштових відправлень, що належать до універсальних послуг поштового зв'язку, у нормативні строки, встановлені Мінтрансзв'язку;


Наказ Мінзв'язку №1149 від 12.12.2007 "Про затвердження Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень та поштових переказів"

3. Нормативи доставки поштових відправлень

3.1. Кількість доставок пошти одержувачам встановлюється
(крім вихідних і святкових днів):
3.1.1. У містах Києві, Сімферополі та Севастополі, обласних
центрах - не менше шести днів на тиждень та одного разу на день;
3.1.2. У містах обласного підпорядкування та районних
центрах - не менше п'яти днів на тиждень та одного разу на день;
3.1.3. В інших населених пунктах з чисельністю жителів:
до 1000 чол. - не менше чотирьох днів на тиждень та одного разу на день;
понад 1000 чол. - не менше п'яти днів на тиждень та одного разу на день.

3.2. Поштові відправлення, які відповідно до законодавства
підлягають доставці, доставляють одержувачам у день їх
надходження, якщо вони надійшли до сортувальних вузлів:
3.2.1 у м. Києві - до 8-ї години;
3.2.2 в обласних центрах, містах Сімферополі та Севастополі,
містах обласного підпорядкування - до 10-ї години;
3.2.3 у районних центрах, а також до доставних об'єктів
поштового зв'язку в інших населених пунктах - до 14-ї години.
Поштові відправлення, які надійшли після зазначеного часу,
повинні бути доставлені одержувачам не пізніше наступного робочого
дня об'єкта поштового зв'язку.


4. Нормативні строки пересилання поштових відправлень та поштових переказів

4.1. Нормативні строки пересилання простої* письмової кореспонденції операторами поштового зв'язку (без урахування вихідних днів об'єктів поштового зв'язку):
4.1.1. Місцевої - Д+2, пріоритетної - Д+1;
4.1.2. У межах області та між обласними центрами України (у
тому числі для міст Києва, Сімферополя, Севастополя) - Д+3,
пріоритетної - Д+1;
4.1.3. Між районними центрами різних областей України (у тому
числі для міст обласного підпорядкування) - Д+4, пріоритетної - Д+2;
4.1.4. Між іншими населеними пунктами різних областей
України - Д+5, пріоритетної - Д+4, де Д - день подання поштового відправлення
до пересилання в об'єкті поштового зв'язку або опускання простого листа чи поштової
картки до поштової скриньки до початку останнього виймання;
1, 2, 3, 4, 5 - кількість днів, протягом яких пересилається
поштове відправлення.

4.2. При пересиланні рекомендованої*** письмової кореспонденції зазначені в пункті 4.1 нормативні строки пересилання збільшуються на один день.


Закон України "Про поштовий зв'язок"

Стаття 18. Відповідальність операторів

За порушення законодавства у сфері надання послуг поштового
зв'язку оператори несуть відповідальність згідно із законами
України.

За невиконання чи неналежне виконання послуг з пересилання
внутрішніх поштових відправлень, доручень користувачів щодо
поштових переказів оператори несуть таку матеріальну
відповідальність перед користувачами:

за повну втрату реєстрованих** поштових відправлень
(рекомендованого листа, бандеролі, поштової картки, повідомлення
про вручення поштового відправлення), посилок та прямих
контейнерів без оголошеної цінності - відшкодування вартості
послуг поштового зв'язку та штраф у розмірі 100 відсотків вартості
цих послуг;

за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки без
оголошеної цінності - відшкодування його вартості пропорційно масі
втраченої або пошкодженої частини вкладення шляхом ділення розміру
тарифу за пересилання на чисту масу вкладення та штраф у розмірі
100 відсотків вартості послуг поштового зв'язку;

за повну втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною
цінністю, листа або бандеролі з оголошеною цінністю -
відшкодування в розмірі суми оголошеної цінності поштового
відправлення, вартості послуг поштового зв'язку та штраф у розмірі
25 відсотків вартості цих послуг;

за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки з
оголошеною цінністю, листа або бандеролі з оголошеною цінністю з
описом вкладення - повернення (відшкодування) вартості вкладення
або його пошкодженої частини згідно з описом, вартості послуг
поштового зв'язку та штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих
послуг. Якщо пошкоджене вкладення може бути використане, сума
відшкодування зменшується за домовленістю з відправником або
адресатом. У разі відмови відправника або адресата від одержання
частково пошкодженого вкладення воно реалізується оператором. У
разі незазначення в описі вартості вкладених предметів або
пересилання без опису розмір відшкодування визначається
пропорційно масі втраченої або пошкодженої частини вкладення
незалежно від її фактичної вартості, але не більше оголошеної
цінності посилки, листа або бандеролі. В цьому випадку вартість
одиниці маси визначається шляхом ділення суми оголошеної цінності
на чисту масу вкладення;

за невиплату грошей за поштовими переказами, а також
порушення строків пересилання поштових переказів - відповідно до
законодавства України;

за несвоєчасну доставку усіх видів реєстрованих** поштових
відправлень - штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг
поштового зв'язку;

у разі порушення встановлених строків пересилання поштових
відправлень повітряним транспортом - відшкодування у розмірі
різниці між платою за пересилання повітряним та наземним
транспортом і штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг
поштового зв'язку.

За втрату (пошкодження) міжнародних поштових відправлень і
посилок оператори несуть відповідальність відповідно до вимог
актів Всесвітнього поштового союзу та законодавства України, за
невиплату міжнародних поштових переказів - відповідно до
міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.

Вартість попередньо оплачених користувачем послуг, що
фактично не були йому надані, відшкодовується користувачеві у
повному обсязі на підставі квитанції чи іншого документа про
оплату цих послуг.

У разі незгоди користувача з визначеним цією статтею розміром
відшкодування питання про відшкодування завданих йому фактичних
збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне
виконання операторами своїх зобов'язань, а також інші спори між
користувачами та операторами розглядаються у судовому порядку.термины:

просте поштове відправлення - поштове відправлення, яке приймається для пересилання без видачі розрахункового документа та доставляється/вручається без розписки;
*реєстроване поштове відправлення - поштове відправлення, яке приймається для пересилання з видачею розрахункового документа, пересилається з приписуванням до супровідних документів та вручається одержувачу під розписку;
*** рекомендоване поштове відправлення - реєстрований лист, поштова картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок "M", які приймаються для пересилання без оцінки відправником вартості його вкладення;


Размер штрафа, к сожалению, зачастую не будет превышать сумму, потраченную на подготовку и доставку заявления, а скорее даже будет уступать ей, поэтому механизм взыскания штрафа с "Укрпошты" следует рассматривать не как компенсаторную меру, а как воспитательную, так как в случае неопровержимости их вины, ради нескольких гривен им придётся заставить шевелиться всю свою бюрократическую машину. Причём не уверен что у них вообще существует порядок выплаты штрафов клиентам, поэтому шевелить им придётся ещё и извилинами, а это особенно выматывающий процесс.1

  • 0
   ...
   2013-05-30 12:38:20
   Вот даже выпила квасу сейчас за это. С тех пор, как я ушла с почты, там все только хуже и хуже: полный беспредел.
   • 0
    ...
    +12.4
    2013-05-30 12:42:38
    а ведь мы, клиенты с улицы, даже не знаем что там за кулисами происходит, видим только уродливый фасад
    • 0
     ...
     2013-05-30 12:43:45
     Поподробнее можно?
     • 0
      ... 08.120
      Аноним
      2014-10-18 20:02:05
      ст. 145 КУАП - размеры штрафов
     • 0
      ...
      2013-05-30 14:51:29
      У меня подруга работает на Укрпоште. Зарплата 1000 грн., постоянное хамство со стороны клиентов.
      • 0
       ... 11.11
       +174.78
       2013-05-30 15:05:41
       Она тоже хамит?
       • 0
        ...
        2013-06-03 15:01:34
        Она не хамит, просто не умеет это делать. Прекрасный человек, образованный, начитанный. От этого и страдает. Очень большая загруженность, много работы при маленькой зарплате, как я уже писала. Работников мало, от этого большие очереди и нервозность населения. А хамство не оправдывается ничем!
        • 0
         ... 174.38
         Пидорас Янукович 0
         2014-04-20 10:45:50
         Значит ей там не место, - имхо! Хамят другие (её коллеги), а она выгребает! А за "Зарплата 1000 грн., постоянное хамство со стороны клиентов." нехуй пиздеть, - имхо клиент всегда прав, даже тогда, когда он радикально не прав!;) А когда з/п не устраивает, то нахуй к йобаной матери на паперть или биржу труда! Барыги и любой другой обслуживающий персонал должен всегда улыбаться клиенту, даже тогда, когда клиент ему в ясные очи ссыт или плюёт, - разумеется за достойную з/п!
       • 0
        ...
        +12.4
        2013-05-30 15:29:46
        вы этому сами были свидетелем или с её слов пересказываете?

        у конфликта обычно две стороны и одна из них его провоцирует

        любопытно, что вы, как бы предвосхищая вопросы, указали размер зарплаты подруги, чтобы у неё уже было алиби )))))))))))
       • 0
        ...
        2013-05-30 15:34:54
        И где тут способ? Єто только костыли перечень НПА. А вот способ нужно еще придумать и выложить еще образцы писем, жалоб, исковых заявлений и написать алгоритм. Тогда это будет способ.
        • 0
         ...
         +12.4
         2013-05-30 15:49:05
         Сам не знаю где. А разве должен быть?

         образцы? грамотные люди сами разберутся, а безграмотным и ленивым и браться не стоит, только хуже сделают
        • 0
         ...
         2013-08-26 16:37:02
         моя знакомая работает на укрпочте почтальоном ,за потерю заказного письма. выплатила сумму которую назвал клиент(а это порой бывают не маленькие суммы) несмотря на" закон"
         • 0
          ... 18.210
          Пидорас Янукович 0
          2014-04-20 10:35:34
          Был у начальницы местного отделения почты, и, чуть ебало ей не развалил нахуй!!! Началось всё из-за неоднократно недоставленных уведомлений (3,50 грн.), а закончилось победой в суде и компенсацией морального ущерба на 150 грн. (просили 1000.00), - по исполнительному листу так нихера и не получил, имхо не было ни времени и не желания!;(( ПИДОРЫ ОНИ ВСЕ ЁБАНЫЕ - КОГДА В КАБИНЕТ ЗАХОДИШЬ, ТО СНАЧАЛА ВРЕЗАТЬ ЧИНУШКЕ ПО ЕБАЛУ, А УЖЕ ПАПИЗЖЕ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ!!!!
          Комментировать через:
          Имя:
          Отправить
         Прямой эфир
         ©2012-2015 Блогер pauluskp Все права защищены.
         Использование материалов сайта разрешается только с указанием прямой активной ссылки на сайт.